Short Term

Đào tạo doanh nghiệp

Thông tin khóa học

Tại Học viện Quốc tế Matsudo, chúng tôi có thể cung cấp giáo dục tiếng Nhật đáp ứng nhu cầu của công ty, doanh nghiệp của quý khách. (Địa điểm học: tại trường học của chúng tôi hoặc tại một địa điểm khác theo thỏa thuận)

Phù hợp với:

Các công ty, đoàn thể cần giáo dục tiếng Nhật cho nhân viên.

Để tổ chức các buổi đào tạo cho tổ chức của bạn, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về công ty của bạn và loại hình đào tạo bạn yêu cầu qua trang liên hệ của chúng tôi.

Want to know more about our corporate training for your organisation and employees?

メニュー
viVI