Short Term

Khóa đào tạo giáo viên tiếng Nhật

Thông tin khóa học

Để đạt được chứng chỉ giáo viên tiếng Nhật, bạn phải học các kỹ năng và kiến thức cần thiết trong 1 khóa học bao gồm 420 giờ học.

Hiện tại đang chuẩn bị

メニュー
viVI