[ Câu lạc bộ CHATORA ]

Trao đổi ngôn ngữ giữa người Nhật và người nước ngoài

Câu lạc bộ Chatora là một câu lạc bộ hoạt động văn hóa và trao đổi ngôn ngữ được điều hành bởi các tình nguyện viên của Học viện Quốc tế Matsudo.

Hãy tham dự với chúng tôi! Tham gia các hoạt động với người Nhật và những người có cùng chí hướng và kết bạn thật nhiều!

Do ảnh hưởng của Covid-19, câu lạc bộ đang tạm ngừng hoạt động.

メニュー
viVI